Go to www.iclicknews.com
World-ASEAN News

RATCH บุกอาเซียน จัดเต็ม'ป้องกัน'อุบัติเหตุ รับสงกรานต์
'โฮมบายเออร์-พันธมิตร' เปิดหลักสูตรReal Marketing ธ.ก.ส. 'หนุน' สินเชื่อกว่า 700,000 ล้าน
กรุงศรี-FOMM หนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า บัตรเครดิตทีเอ็มบี ผ่อนสินค้า-บริการ บี-ควิก สุดคุ้ม ได้ 2 ต่อ
KTC ช้อปออนไลน์ลดพิเศษ ธุรกิจประกัน 'บุก'ตลาดไฮเอนด์
“The AXA Cup 2019” ‘Garena World 2019: Unlock Your Passion’
ไทยสมายล์ โปรโมชั่น ‘เที่ยวกรุงวันสงกรานต์’ 'ขนส่ง' รองรับผู้โดยสารช่วงสงกรานต์
'กลุ่มวิสาหกิจชุมชน' บ้านหนองมัง อินทรีย์ทฤษฎีใหม่

RATCH บุกอาเซียน
นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผยว่า PT Medco Ratch Power Riau (MRPR) บริษัทร่วมทุน ซึ่งราชบุรีฯ ถือหุ้น 49% และ PT Medco Power Indonesia (MPI) ถือหุ้น 51% ประสบความสำเร็จในการลงนามสัญญาเงินกู้ร่วม มูลค่า 222 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 7,104 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี กับสถาบันการเงินชั้นนำ 4 แห่ง ประกอบด้วยธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี), บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอฟซี), ธนาคารเอ็มยูเอฟจี และธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ทำให้มั่นใจว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเรียว กำลังผลิตติดตั้ง 275 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในเมืองเปกันบารู จังหวัดเรียว ประเทศอินโดนีเซีย จะดำเนินการแล้วเสร็จจนสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในเดือน พ.ค. 2564
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการปรับพื้นที่ก่อสร้าง โดยโครงการนี้มีมูลค่า293 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นการลงทุนระยะยาวในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่เศรษฐกิจและความต้องการใช้ไฟฟ้าเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพ

Go To Lead


จัดเต็ม'ป้องกัน'อุบัติเหตุ รับสงกรานต์
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า(จท.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และคาดว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งน้ำสำคัญๆ อาทิอ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ ที่มีการเดินเรือ และท่องเที่ยวตามชายทะเลเป็นจำนวนมาก กรมเจ้าท่าได้มีแผนมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 อย่างเข้มข้น โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสภาพความปลอดภัยเรือโดยสาร เรือภัตตาคาร และท่าเทียบเรือต่าง ๆ พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน้ำประจำท่าเทียบเรือ และจัดประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัด
ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประจำท่าเทียบเรือที่มีการใช้บริการหนาแน่น ดูแลการขึ้น-ลงเรือ ให้คำแนะนำในการเดินทาง พร้อมตรวจตราพฤติการณ์ต้องสงสัยไม่น่าไว้วางใจ พร้อมประสานและกำชับผู้ประกอบการเรือโดยสาร จัดเตรียมเรือให้บริการอย่างเพียงพอต่อจำนวนประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้มีการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์การเดินทางทางน้ำประจำท่าเทียบเรือในส่วนกลาง จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณท่าเรือท่าช้าง และท่าเรือสาทร ส่วนภูมิภาคจำนวน 68 จุด รวมทั้งสิ้น 70 จุด อัตรากำลังพล จำนวน 552 คน เรือรักษาการณ์ 65 ลำ มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ณ ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคาร 2 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า โทรศัพท์สายด่วน 1199 และแอพพลิเคชั่น Marine I lert u โดยการเตรียมความพร้อมครั้งนี้บูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสารณภัย เครือข่ายอาสาวารี เป็นต้น

Go To Lead


'โฮมบายเออร์-พันธมิตร' เปิดหลักสูตรReal Marketing
นายบริสุทธิ์ กาสินพิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โฮมบายเออร์กรุ๊ป และ CEO & Founder HOME DOT TECH เปิดเผยว่า การเปิดหลักสูตร “Real Estate Marketing Digital Transformation” หรือ “Real Marketing” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทางด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดดิจิทัล การทำการตลาดออนไลน์ แนวโน้มต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา และวิทยากร จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ update ข้อมูล สถานการณ์ แนวโน้มล่าสุดในด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ สำหรับการบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์ มีความแตกต่างไปจากการบริหารการตลาดทั่วๆไป ดังนั้น จึงไม่สามารถนำความรู้ทั่วไปในการทำการตลาดสินค้าอื่นมาใช้ได้
นายสุธาทร สุทธิสนธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด เจ้าของเว็บไซต์ www.prop2morrow.comกล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานด้านการตลาดร่วมกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มองเห็นว่า“คน” เป็นเรื่องที่ท้าทายของธุรกิจ การพัฒนาทักษะของคนในองค์กรให้ก้าวทันยุค Digital นอกจากจะดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาในองค์กรแล้ว การเพิ่มทักษะ การเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็มีความสำคัญยิ่ง ซึ่งปัจจุบันภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเองก็กำลังตื่นตัวกับ Digital Transformation กล่าวคือ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับองค์กรธุรกิจ โครงสร้างองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจด้วย มิเช่นนั้นอาจ disrupt ธุรกิจหรือกับอาชีพที่ทำหายไปได้ด้วยเช่นกัน การเข้าถึง Social Media ที่มากขึ้นในหลากหลายช่องทางที่มาของแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับการบริการหรือการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์แบบเฉพาะตัวของผู้บริโภคได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายสุธาทร กล่าวพร้อมกับระบุว่าการเปิดหลักสูตร “Real Estate Marketing Digital Transformation” หรือ “Real Marketing” ที่เปิดรับสมัครวันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เริ่มรุ่นแรกเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 เป็นอีกมิติช่วยเติมเต็มในการสร้างนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่เข้าสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นเรียลเซ็กเตอร์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

Go To Lead


ธ.ก.ส. 'หนุน' สินเชื่อกว่า 700,000 ล้าน
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน ธ.ก.ส.ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรโดยเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนเงินให้ความช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตร รวม 65,931 ล้านบาท ได้แก่โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จำนวน 149,949 ราย จำนวนเงิน2,025 ล้านบาท การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อย จำนวน4,092,247 ราย จำนวนเงิน56,344 ล้านบาท โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน868,618 รายจำนวนเงิน7,562 ล้านบาท อีกทั้งโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนรวม48 โครงการ เป็นเงิน 247,840 ล้านบาท
มาตรการลดดอกเบี้ยและพักชำระต้นเงินเป็นระยะเวลา 3 ปีให้แก่เกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคเกษตรตามแนวทางประชารัฐ จำนวน 2.91 ล้านราย มูลหนี้889,816 ล้านบาท มาตรการเกษตรประชารัฐลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรสามารถซื้อปัจจัยการผลิตผ่านบัตรเกษตรสุขใจแล้ว จำนวน 629,774 ราย วงเงิน 14,300 ล้านบาท ธ.ก.ส. ได้พัฒนาผู้ประกอบการ SMEเกษตรจำนวน 9,600 รายสนับสนุนสินเชื่อ SMAEs ไปแล้ว จำนวน 336,034 ราย วงเงิน 135,696 ล้านบาทและได้ช่วยเหลือด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า 300,000 ราย ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนนโยบายสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยพัฒนา ธ.ก.ส. A-Mobile ซึ่งมีเกษตรกรดาวน์โหลดแล้วกว่า 600,000 ราย ปริมาณธุรกรรมมีแนวโน้มเติบโตมากกว่า 1,000,000 รายการต่อเดือน มีร้านค้า QR Code รองรับกว่า17,000ร้านค้าอีกทั้ง ธ.ก.ส. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำบัตร Smart Card สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กว่า 1,000,000 ใบ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความซ้ำซ้อนในการจ่ายเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ ผลักดันสู่สังคมไร้เงินสด ตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment

Go To Lead


กรุงศรี-FOMM หนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แนวโน้มการใช้รถยนต์ EV เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากหลายๆ ปัจจัยทั้งในเรื่องการตื่นตัวเรื่องสภาวะโลกร้อน ทำให้ผู้บริโภคใส่ใจในเรื่องพลังงานสะอาด ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีส่งผลให้การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage: ESS) มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งกรุงศรี ออโต้ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้รถด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์ EV ด้วย”

Go To Lead


บัตรเครดิตทีเอ็มบี ผ่อนสินค้า-บริการ บี-ควิก สุดคุ้ม ได้ 2 ต่อ
บัตรเครดิตทีเอ็มบีเอาใจคนรักรถให้ผ่อนสินค้าและบริการแบบสุดคุ้ม ได้ 2 ต่อ ที่บี-ควิก (B-Quik) ต่อที่ 1 รับส่วนลดทันที 3% เมื่อผ่อนชำระ 0% TMB Pay Plan นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ และมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,000 บาทตลอดรายการ เมื่อมียอดผ่อนชำระตามที่กำหนด โปรโมชั่นพิเศษเริ่ม 1 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 ลงทะเบียนพิมพ์ TMBBQ ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (ข้อความละ 3 บาท)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558 หรือ www.tmbbank.com/promotion

Go To Lead


KTC ช้อปออนไลน์ลดพิเศษ
ช้อปสนุกสุขได้คืนแบบ X5 เมื่อช้อปออนไลน์กับบัตรเครดิต KTCแลกรับเครดิตเงินคืน 10% + คะแนน KTC FOREVER x5 เพียงช้อปออนไลน์ ทุกเว็บไซต์ ทั่วโลก ด้วยบัตรเครดิต KTC ต่อที่ 1 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการต่อที่ 2 : รับคะแนน KTC FOREVER x5 เท่า* พิเศษ เพียงช้อปผ่านพันธมิตรออนไลน์ที่ร่วมมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้กับสมาชิกบัตรฯ พร้อมรับส่วนลด / สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ชั้นนำที่เข้าร่วมรายการ(*คะแนนปกติ 1 เท่า + คะแนนพิเศษ 4 เท่า) ลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนและคะแนน x5 ผ่าน www.ktc.co.th/shoponline 1 มกราคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562

Go To Lead


ธุรกิจประกัน 'บุก'ตลาดไฮเอนด์
นายตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย เปิดเผยว่า “เอไอเอ ยึดกลยุทธ์ “มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก (Customer Centricity)” เป็นสำคัญ รวมทั้งเรายังได้นำเอากลยุทธ์ “การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Segmentation Marketing)” มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ตรงและตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูงมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องขึ้นทุกปี เราได้ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการทางด้านการเงินและไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากลุ่มนี้อย่างลึกซึ้ง เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ‘เอไอเอ เพรสทีจ’ ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เอไอเอ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจครบรอบ 80 ปี และนับเป็นปีแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเรา โดยเอไอเอ ประเทศไทยมีผลประกอบการที่ดีเยี่ยม มูลค่าธุรกิจใหม่เติบโตขึ้นร้อยละ 12 เป็นมูลค่า 447 ล้านเหรียญดอลล่าร์ ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีสำคัญของเรา เพราะกลุ่มบริษัทเอไอเอ ดำเนินธุรกิจครบรอบ 100 ปี ซึ่งเราได้เตรียมกิจกรรมและความพิเศษต่าง ๆ มากมายแก่ลูกค้า ซึ่งหนึ่งในความพิเศษเหล่านั้น คือการเปิดตัวโครงการ เอไอเอ เพรสทีจ คลับ เพื่อมอบเอกสิทธิ์เหนือระดับให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของเรา

Go To Lead


“The AXA Cup 2019”
นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานกรรมการบริหาร (ยืน - กลาง)บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมส่งทีมนักฟุตบอลบริษัทฯ ตัวแทนของประเทศไทย พร้อมให้กำลังใจนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขัน “The AXA Cup 2019” ณ ประเทศฮ่องกง โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันฟุตบอลกันภายในระหว่างบริษัทในกลุ่มแอกซ่าทั่วเอเชีย อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง อินโดนีเชีย และไทย โดยผู้ชนะ 2 ทีมสุดท้าย จะได้เข้าชิงถ้วยชนะเลิศ ณ สนามแอนด์ฟิลด์ เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ “The AXA Cup 2019” เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของการเข้าร่วมสนับสนุนทีมลิเวอร์พูล ซึ่งกลุ่มแอกซ่าได้เป็นผู้สนับสนุนหลัก และก่อนหน้านี้ทางบริษัทฯ ยังได้มีแคมเปญสำหรับลูกค้าคือ “ลุ้นทริปเที่ยวอังกฤษ พร้อมดูบอลเกาะติดขอบสนามที่แอนฟิลด์ สเตเดียม เมืองลิเวอร์พูล” โดยจะมีการจับฉลากในวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่จะถึงนี้

Go To Lead


‘Garena World 2019: Unlock Your Passion’
นายกฤตย์ พัฒนเตชะ, Head of Garena Online (Thailand) Co., Ltd. เปิดเผยว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกม ถือเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งการีนาทุ่มเทและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การจัดแสดงทั้งเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จากโซนเกมต่างๆ ภายในงาน Garena World ซึ่งเป็นหนึ่งในงานอุตสาหกรรมเกมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของการีนาในฐานะผู้นำบนอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต อีกทั้งเป็นแบรนด์ที่มีพลัง ไม่หยุดนิ่ง ที่จะส่งมอบประสบการณ์เกมที่ดีที่สุดให้แก่ผู้เล่น ซึ่งปีนี้ Garena World มาพร้อมแนวคิด ‘Unlock Your Passion’ พร้อมเชื่อมทุกแรงบันดาลใจกับเกมยอดนิยมต่างๆจาก การีนา และให้ผู้เข้าชมสามารถค้นพบ ‘Passion’ ใหม่ๆ ที่อาจจะไม่ได้จำกัด อยู่แค่ในคอนเทนต์เกม และการแข่งขันอีสปอร์ต เช่น โซน ‘Garena Get & Give’ ซึ่งได้ความร่วมมือจากหลากหลายมหาลัยชั้นนำ มาร่วมเสวนาและนำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจภายในโซน สำหรับการปรับใช้กลยุทธ์ Event Marketing เป็นช่วยสร้าง Brand Awareness หรือสร้างการรับรู้หรือการจดจำในแบรนด์ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะเคยชินกับการเชิญดาราหรือพรีเซนเตอร์มาเป็นส่วนหนึ่งของงานเพื่อทำให้ผู้ร่วมงานได้จดจำและสร้างการรับรู้หรือการกระจายการรับรู้ได้มากขึ้น แต่ปัจจุบันกลยุทธ์ในการจัดอีเว้นท์มีความหลากหลาย ดังนั้นการใช้พรีเซนเตอร์อาจจะไม่จำเป็นเสมอไป มีหลากหลายรูปแบบที่จะทำให้คนจดจำแบรนด์จากกิจกรรมอีเว้นท์ได้มากขึ้น ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีเว้นท์อย่าง Garena World ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีและความใส่ใจที่แบรนด์มีให้กับผู้บริโภค กล่าวคือ Garena World เป็นการ Give Back และสร้างสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สำหรับคอมมูลนิตี้เกมเมอร์ในประเทศไทยที่เน้นการสร้างประสบการณ์ร่วมบนเกมที่ชื่นชอบ เป็นการแสดงไลฟ์สไตล์ของตนเองและกลุ่มออกมา โดยมีการีนาเป็นศูนย์กลางชุมชน ที่คอยอำนวยความสะดวก ประสานกลาง สนับสนุน เป็นเจ้าภาพให้กับชุมชนนี้ ทำให้ชุมชนเติบโตแข็งแรงงาน การีนา เวิลด์ 2019’ (Garena World 2019) ซึ่งจัดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา 7 ปีซ้อน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 เมษายน 2562 ฮอลล์ 98-100 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Unlock Your Passion’

Go To Lead


ไทยสมายล์ โปรโมชั่น ‘เที่ยวกรุงวันสงกรานต์’
สิริพร สิรินิจศรีวงศ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เปิดเผยว่า สายการบินไทยสมายล์ เปิดตัวโปรโมชั่น เที่ยวกรุงวันสงกรานต์ (Back to the City) โดยผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถสำรองบัตรโดยสารล่วงหน้าราคาพิเศษ เส้นทางบินในประเทศขาเข้ากรุงเทพฯ รวม 10 เส้นทาง ทั้งจาก เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงราย หาดใหญ่ อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี นราธิวาส และกระบี่ ในราคาเริ่มต้นที่ 1,090 บาท/ ท่าน/เที่ยว (รวมทุกอย่างแล้ว) พร้อมบริการฟูลเซอร์วิส บริการอาหารบนเครื่อง จองที่นั่งล่วงหน้า และบริการฟรีน้ำหนักกระเป๋าสูงสุด 30 กิโลกรัม สำรองบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 4 เมษายน 2562 และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 เมษายน 2562 นี้ สำรองบัตรโดยสารได้ที่ www.thaismileair.com, ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1181 และ 02-118-8888, ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ (Smile Service Center) และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ ทั่วประเทศ (Smile Travel Agents)

Go To Lead


'ขนส่ง' รองรับผู้โดยสารช่วงสงกรานต์
นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวภายหลังประชุมแผนเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ว่า บขส.คาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคตั้งแต่วันที่ 10 – 13 เมษายน 2562 โดย บขส.ได้เพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม , รถตู้) รองรับประชาชนเที่ยวไป จากปกติวันละประมาณ 6,000 เที่ยว เพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 เที่ยว รวม 9,000 เที่ยวต่อวัน รองรับผู้โดยสารสูงถึงวันละ 206,487 คน ส่วนเที่ยวกลับตั้งแต่วันที่ 14 - 17 เมษายน จัดเที่ยววิ่งจากปกติ วันละ 6,023 เที่ยว เพิ่มเที่ยวเสริมวันละประมาณ 2,131 เที่ยว รวม 8,154 เที่ยว รองรับผู้โดยสารวันละประมาณ 164,834 คน สำหรับการเดินทางเที่ยวขากลับ คาดว่าผู้โดยสารจะทยอยเดินทางด้วยรถตู้โดยสารจำนวนมาก ทำให้จำนวนเที่ยววิ่งของรถตู้เพิ่มขึ้น แต่จำนวนผู้โดยสารลดลง เนื่องจากรถตู้โดยสารมีอัตราการบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน 14 ที่นั่ง/เที่ยววิ่ง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีผู้ประกอบการนำรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30) มาวิ่งให้บริการเที่ยวไประหว่างวันที่ 10 – 13 เมษายน 2562 จำนวน 1,530 คัน และเที่ยวกลับระหว่างวันที่ 14 -17 เมษายน 2562 จำนวน 470 คัน เส้นทางที่มีการนำรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30) มากที่สุด ได้แก่ เพชรบูรณ์ แม่สอด อุบลราชธานี หาดใหญ่ และตราด เป็นต้น

Go To Lead


'กลุ่มวิสาหกิจชุมชน' บ้านหนองมัง อินทรีย์ทฤษฎีใหม่
นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี (สศท.11) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวอย่างกลุ่มวิสาหกิจที่ทำเกษตรอินทรีย์ประสบความสำเร็จ เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยมีนายปิยะทัศน์ ทัศนิยม ประธานกลุ่มฯ ที่ได้น้อมนำหลักแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ รวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์โดยปลูกข้าวเป็นหลัก ซึ่งการปลูกพืชอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชม สามารถลดต้นทุน ผลผลิตขายได้ราคาสูง ทำให้เกษตรกรมีกำไรเฉลี่ยต่อครัวเรือนมากขึ้น สศท.11 ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลต้นทุน ผลผลิต และราคาที่เกษตรกรขายได้ จากการผลิตพืชอินทรีย์ ปี 2562 ของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยผลการสำรวจพบว่าข้าวนาปี มีต้นทุนรวม 3,982 บาท/ไร่ ให้ผลผลิต 378 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 16.20 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 2,140 บาท/ไร่ พริก ต้นทุนรวม 22,768 บาท/ไร่ ให้ผลผลิต 1,613 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 48 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 54,047 บาท/ไร่ ถั่วเขียว ต้นทุนรวม 1,628 บาท/ไร่ ให้ผลผลิต 61 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 57 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 1,864 บาท/ไร่ ต้นหอม ต้นทุนรวม 27,650 บาท/ไร่ ให้ผลผลิต 1,180 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 44 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 24,659 บาท/ไร่ หอมแดง ต้นทุนรวม 16,045 บาท/ไร่ ให้ผลผลิต 896 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 60 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 37,428 บาท/ไร่ กระเทียม ต้นทุนรวม 26,115 บาท/ไร่ ให้ผลผลิต 369 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 180 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 40,309 บาท/ไร่ คะน้า ต้นทุนรวม 4,757 บาท/ไร่ ให้ผลผลิต 780 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 53 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 36,315 บาท/ไร่ สศท.11 ยังได้สำรวจพืชอินทรีย์ต่างๆ ได้แก่ ผักกาดขาว มะเขือเปราะ ขึ้นฉ่าย ผักกาดหอม และ ผักกาดหัว ซึ่งภาพรวมพบว่า การทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ดังกล่าว เกษตรกรมีการควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าที่ผลิตมีราคาขายสูงเป็นที่น่าพอใจ ส่งผลให้ผลตอบแทนต่อไร่สูง เกษตรกรมีรายได้ดี อีกทั้งยังส่งผลเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคอีกด้วย

Go To Lead

  --  
iClickNews.com