Go to www.iclicknews.com
Behind The Scene

"ดาวเรือง" สีเหลืองเบ่งบานสะพรั่ง....

By วิพากษ์


ดอกดาวเรืองสีเหลืองเบ่งบาน ตามบ้านเรือน ตึกรามอาคาร คอนโด หรือตามตรอกซอยซอยต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
ไม่ว่าดอกดาวเรืองจะปรากฎที่แห่งหนตำบลไหน ทุกคนล้วนรำลึกนึกถึงพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แทบทั้งนั้น เบื้องหลังความงดงามของดอกดาวเรือง เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงแห่งแผ่นดิน
หากเรามองย้อนกลับไปเมื่อปีที่ผ่านมามีสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ได้สะท้อนเรื่องราวของคนไทย และชาวต่างชาติ ที่ได้ใช้ชีวิตตามศาสตร์พระราชา ปลูกพืชผล เลี้ยงสัตว์ ทำเกษตรแบบผสมผสาน
สะท้อนชีวิตที่มีความสุขแบบพอเพียง...เดินตามรอยศาสตร์พระราชา
นั่นเป็นเพียงสื่อหนึ่งในหลายๆสื่อ ที่บอกเล่าเรื่องราวของศาสตร์พระราชา ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งปันให้ชุมชน และอยู่กันอย่างเอื้ออาทร
ทุกซีนทุกบทบาทของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ได้ปรากฎในสื่อดั้งเดิม สื่อออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อดิจิทัล ทั้งในปีนี้และปีต่อๆไป ในหัวใจของคนไทยอย่างมิรู้ลืม....
  --  
iClickNews.com