Go to www.iclicknews.com
Editor Talk

ส่งผ่านความสุข...เดือนแห่งความรัก-ตรุษจีน

กลิ่นอายของความรักตลอดเดือนกุมภาพันธ์ นี้ ควบคู่กับเทศกาลปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีน ในวันตรุษจีน
ห้างสรรพสินค้า รานค้า โรงแรม ห้องอาหาร แข่งขันกันจัดโปรโมชั่นรับสองเทศกาลนี้
โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าบิ๊กๆ เตรียมลอนช์บิ๊กแคมเปญ รับนักช้อปปิ้ง นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวจีน ที่เดินทางเฉลิมฉลองวันหยุดยาวในช่วงนี้
ปัจจุบันกระแสชาวจีน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ และกลุ่มครอบครัว นิยมเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ประเทศอื่นๆในอาเซียน และทั่วโลก
ฉะนั้น เจ้าของธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้า หรือบริการ ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
ในเดือนแห่งความรักและปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวจีนทั่วโลก คงส่งผลให้มีการจับจ่ายใช้สอย เดินทางมากขึ้นกว่าเดิม
สินค้าไทยและอาหารไทย รวมทั้งบริการที่มีเอกลักษณ์สไตล์ไทยๆ คงจะเป็นไฮไลท์ที่ดึงดูดใจ ให้นักบริโภค นักช้อปปิ้ง นักเดินทางท่องเที่ยวๆ ที่แสวงหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิต
โลกวันนี้แคบลงทุกที การบริการ สินค้า อาหาร เจาะไลฟสไตล์ของลูกค้ามากขึ้นทุกวัน ใครจับตลาดได้โดนใจและรวดเร็ว ย่อมได้เปรียบในเชิงการแข่งขันของธุรกิจ...

บรรณาธิการบริหาร
www.iclickmag.com
E-mail : iclickgroup@hotmail.com
  --  
iClickNews.com