Go to www.iclicknews.com
Editor Talk

'ปวงชนชาวไทย'ขอเดินตามรอยศาสตร์พระราชา

ท้องฟ้าช่างมืดมิด...มวลญาติมิตรเศร้าโศกศัลย์
ชาวไทยล้วนโหยหาร่ำรำพัน...พร้อมใจกันรำลึกพ่อหลวงแห่งแผ่นดิน
ตุลาอาถรรพ์ และยังคงความอาถรรพ์แทบทุกปี ในปีนี้พวกเราชาวไทย คงเตรียมอกเตรียมใจ ร่วมงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพพ่อหลวงของแผ่นดินในช่วงปลายเดือนนี้
ท่ามกลางความโศกเศร้า เราก็ได้หวนรำลึกถึงพระราชดำรัสที่พระองค์เคยตรัสไว้ รวมทั้งศาสตร์แห่งพระราชา ที่เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย
ที่สำคัญที่สุด ก็คือ ปรัชญาการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง...หากคนไทยส่วนใหญ่รู้จักเรียนรู้ การใช้ชีวิต การทำงานอย่างพอเพียง ชีวิตก็จะมีความสุข มากกว่าการมีอำนาจ มีเงินมากมาย แต่ไร้ความสุข...
ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ เริ่มหันกลับคืนสู่ท้องถิ่น หันไปพัฒนาการเกษตร ตามรอยศาสตร์พระราชา ใช้ชีวิตแบบ Slow Life แม้รายได้จะไม่มากเหมือนทำงานในเมืองหลวง หรือเมืองใหญ่
หากแต่ว่าการใช้ชีวิตในชนบทนั้น ถ้ารู้จักปลูกพืช ผักสวนครัว ผลไม้ ทำเกษตรแบบผสมผสาน หรือประกอบอาชีพอะไรก็ได้แบบพอเพียง ชีวิตก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุข....
นอกจากนี้หากผัก ผลไม้ อาหาร ของใช้ ที่มีเกินความต้องการ เราก็สามารถแบ่งปันให้คนรอบข้างหรือคนในชุมชน ยิ่งแบ่งปันก็ยิ่งมีความสุขอย่างยั่งยืน...
สังคมไทยก็สามารถใช้ชีวิตครอบครัวอย่างอบอุ่น เด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ อาศัยอยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกันและกัน ปัญหาอาชญากรรม การติดยาเสพติด การติดหนี้นอกระบบ ก็จะลดลงไปเรื่อยๆ
ยังไม่สาย...หากคนไทยส่วนหนึ่ง จะเดินตามรอยศาสตร์พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ทรงพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อลูกหลานชาวไทยในวันนี้และวันข้างหน้า

บรรณาธิการบริหาร
www.iclickmag.com
E-mail : iclickgroup@hotmail.com
  --  
iClickNews.com