Go to www.iclicknews.com
Social-CSR

กสิกรไทย-แอร์เอเชีย ซื้อตั๋วผ่านคิวอาร์ โค้ด รับเงินคืน 200 บาท

สุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และสันติสุข คล่องใช้ยา ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ร่วมเปิดให้บริการคิวอาร์ โค้ด เพื่อรับชำระค่าตั๋วแอร์เอเชีย ณ ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารแอร์เอเชียในท่าอากาศยานทั้ง 21 แห่ง รวมทั้ง สำนักงานขายแอร์เอเชีย หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษเพียงชำระผ่านคิวอาร์ โค้ดบนแอปพลิเคชัน K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย ทุกยอดชำระมูลค่า 3,500 บาทต่อรายการ รับเงินคืน 200 บาท จนถึง 30 เมษายน 2561 นับเป็นความสำเร็จครั้งแรกของไทยที่ให้บริการรับชำระค่าตั๋วเครื่องบินผ่านคิวอาร์โค้ด ตอกย้ำการสร้างสังคมไร้เงินสดร่วมกัน เมื่อเร็วๆนี้

Get MORE with TMB

เทียนทิพย์ นาราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหาร ทีเอ็มบีเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ย้ำความสำคัญกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต มุ่งสร้างความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง (Make THE Difference) เพราะทีเอ็มบี เข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยให้ธุรกิจของเอสเอ็มอีเติบโต เราจึงสร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้บริการธนาคารที่ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลเพื่อให้เอสเอ็มอี ‘ได้มากกว่า’ (Get MORE with TMB) งานจัดขึ้น เมื่อเร็วๆนี้

KTC LEARN & EARN ชู Digital # Me

พจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ-ทรัพยากรบุคคล เคทีซี KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหาร อบรม นิสิตและนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ KTC LEARN & EARN ช่องทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา และเตรียมความพร้อมให้น้องๆ นิสิต – นักศึกษา สามารถนำเอาความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิ ตประจำวัน ชีวิตการทำงาน และชีวิตการเรียน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้นในปีนี้ ไปช่วยเหลือและตอบแทนสังคม งานจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

'ธ.ก.ส.-อ.ต.ก.' ยกระดับบริหารจัดการองค์กร

ลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง อภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หรือโครงการพี่เลี้ยง สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจดูแลซึ่งและกันยกระดับองค์กรไปสู่มาตรฐาน ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเศรษฐกิจ ณ ชั้น 3 ธ.ก.ส.อาคารนางเลิ้ง เมื่อเร็วๆนี้

กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต Brand Refresh

เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร แอกซ่า ประเทศไทย และ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ว่า ปีนี้บริษัทวางกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ รีเฟรช หรือ Brand Refresh โดยเป็นการปรับรูปลักษณ์ ให้แบรนด์มีความทันสมัย เรียบง่าย และมีชีวิตชีวา และก้าวสู่ผู้นำตลาด Wealth-Health 'เผย'ยอดเบี้ยรับประกันรวม 63.3 พันล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ จำนวน 12.36 พันล้านบาท งานจัดขึ้น เมื่อเร็วๆนี้

เมืองไทยประกันชีวิต บริจาคเงินซื้อครุภัณฑ์ รพ.แม่สะเรียง

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินสมทบการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลแม่สะเรียง เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลแม่สะเรียง ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย จำนวน 100,000 บาท โดยมีนายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง เป็นผู้รับมอบ ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการบรรเทาและช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับการรักษาความเจ็บป่วยทางกาย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานภูมิภาคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้
  --  
iClickNews.com