Go to www.iclicknews.com
Live&Travel

เยือน...ชายแดนท่าขี้เหล็ก แม่สาย-เมียนมาร์

by BLOGGER : นักเดินทาง

           

โลกไร้พรมแดนในยุคดิจิทัล ชายแดนของแต่ละประเทศทั่วโลก เริ่มเปิดเชื่อมโยงเข้าหากัน ทั้งยุโรป เอเชีย และอาเซียน...
ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย เชื่อมระหว่างแม่สาย-เมียนมาร์ ตลาดแม่สายและตลาดท่าขี้เหล็ก จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ค้าขาย เดินทางไปมาหาสู่กันและกันตั้งแต่สมัยโบราณ
นักเดินทางได้เหินฟ้าไปกับทริป ธ.ก.ส. ไปสำรวจการค้าชายแดนระหว่างไทยและเมียนมาร์ แต่ระยะเวลาในการไปสำรวจและได้เหยียบแผ่นดินเมียนมาร์ ค่อนข้างจำกัด แบบ One Day Trip
พวกเราได้เดินทางไปถึงเชียงราย และนั่งรถตู้ไปชายแดน โดยข้ามผ่านพรมแดนด้วยการเดินเท้า ซึ่งทำให้เราได้สัมผัสวิถีชีวิต การค้าขายของชาวไทยและชาวเมียนมาร์อย่างใกล้ชิด
แม้ว่าในยามบ่ายการค้าขาย คนจะไม่เดินพลุกพล่าน เท่ากับยามเช้าและยามเย็น แต่นักเดินทางก็ได้เห็นรถรา ผู้คน ที่เดินทางเข้าออกชายแดนคึกคักพอสมควร
เมื่อเราเดินทางข้ามไปยังฝั่งชายแดนเมียนมาร์ เราจะเห็นสินค้า ร้านค้า ตั้งเรียงรายเต็มไปหมด มีทั้งร้านเสื้อผ้า รองเท้า แว่นตา นาฬิกา กระเป๋า เหล้า บุหรี่ ขายโดยแม่ค้าชาวเมียนมาร์ และชาวไทยที่ข้ามไปขายฝั่งโน่น
สินค้าส่วนใหญ่คล้ายๆในบ้านเรา เหมือนแถวสำเพ็ง เยาวราช นอกจากบางร้าน ที่ขายสินค้าและอาหารพื้นเมือง และนำมาจากจีน ซึ่งสินค้าตลาดชายแดนย่านนี้ สินค้าดูจะน้อยกว่าชายแดนอื่นๆ
สำหรับร้านค้าที่ขายของ มีทั้งเครื่องสำอาง แป้งนาคา ที่สุดฮิตของชาวพื้นเมือง อัญมณี พลอยสี ทับทิม หยก ขนมท้องถิ่น และอาหารพื้นเมือง มีชาวเมียนมาร์มาต่อแถวอุดหนุน โดยเฉพาะวัยรุ่นที่ชอบอาหารและทานขนม โดยเฉพาะร้านขายข้าวซอยน้อย ซึ่งมีหลากหลายเมนูให้เลือกทาน อาทิ ข้าวซอยน้อยทรงเครื่อง ข้าวซอยน้อยจิ้มใส่ผัก เป็นต้น
เสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยว การค้าย่านชายแดนท่าขี้เหล็ก ในเมียนมาร์ และตลาดแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ก็คือ ภาพผู้คน วิถีชีวิตบางส่วน การค้าขาย ที่ยังมีกลิ่นอายของชาวพื้นเมือง แม้ว่าจะเปลี่ยนไปตามโลกยุคดิจิทัล แต่ไลฟสไตล์บางส่วนของชาวเมียนมาร์ หรือชนเผ่าต่างๆ ก็ยังแฝงสไตล์ของตัวเองเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวอย่างเราได้สัมผัส...


การเดินทางไปเที่ยวตลาดชายแดน 'แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก'
อำเภอแม่สายนั้น อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 61 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 อำเภอเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาร์ มีแม่น้ำแม่สายเป็นพรมแดน มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน ทั้งชาวไทยและชาวพม่าเดินทางไปมาหาสู่ค้าขายกัน นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปยังตลาดแม่สายและท่าขี้เหล็ก เพื่อซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูก เช่น สบู่สุมนไพร เครื่องทองเหลือง ตะกร้า การข้ามไปท่าขี้เหล็ก นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทาง เขตเมียนมาร์ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 06.30 - 18.00 น. โดยใช้บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ค่าบริการคนละ 30 บาท ค่าผ่านแดนเข้าเมียนมาร์คนละ 10 บาท
ตลาดแม่สายเป็นตลาดการค้าชายแดนที่มีชื่อเสียง เนื่องจากชาวเมียนมาร์ และชนกลุ่มน้อยจะเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ จากฝั่งไทย สินค้าบางอย่างในไทยถูกกว่าในเมียนมาร์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินข้ามไปท่องเที่ยวท่าขี้เหล็ก สินค้าที่ไม่อนุญาตให้ซื้อเข้าไทย ได้แก่ สินค้าสัตว์ป่า สุรา บุหรี่ต่างประเทศและซีดีลามกอนาจาร หากซื้อมาเพื่อการค้า ต้องเสียภาษีนำเข้า


  --  
iClickNews.com