Go to www.iclicknews.com
Executive Way

TCEB'หนุน' Expo 2028 Phuket Gen Wealth Choice Smile

TCEB'หนุน' Expo 2028 Phuket

ดร.อรรชกา นำทัพทีเส็บและพันธมิตร 'หนุน' ภูเก็ต ชิงเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand 'ชู'แนวคิด “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity”คาดสร้างรายได้เข้าประเทศประมาณ 5 หมื่นล้านบาท
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ประเทศไทย มีการแข่งขันอีก 4 ประเทศ ชิงเจ้าภาพ "Expo 2028 Phuket Thailand" ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สเปน เซอร์เบีย และอาร์เจนติน หากประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ไม่แค่เพียงภายในเมืองที่จัดงานเท่านั้น หากยังสร้างรายได้ไปยังกลุ่มจังหวัดอันดามันและประเทศไทยโดยภาพรวม ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) 39,357 ล้านบาท เกิดการจ้างงานมากกว่า 110,000 ตำแหน่ง รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี 9,512 ล้านบาท ซึ่งภาพรวมถือว่าคุ้มค่าเพราะได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สูงถึง 9 เท่า ที่สำคัญคือเป็นการสร้างภาพลักษณ์และเน้นย้ำชื่อเสียงของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต ในฐานะจุดหมายปลายทางการเดินทางระดับโลก (World-Class Destination) และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพ และยิ่งไปกว่านั้น หากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกจะถือเป็นการจัดงานเอ็กซ์โประดับโลกเป็นครั้งแรกของอาเซียน
หากผ่านการพิจารณาในรอบนี้ประเทศไทยจะต้องนำเสนอประเทศ (Country Presentation) เป็นครั้งที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายนนี้หากภูเก็ตได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ นอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจนับหมื่นล้านบาทที่จะเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตแล้ว ยังเป็นโอกาสในการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดงานระดับนานาชาติ พัฒนาการจัดการเมืองในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป ทั้งนี้รัฐบาลมีโครงการยกระดับเศรษฐกิจภูเก็ตด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจรสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการแพทย์ระดับโลก
ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดงานเอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ประเทศไทย จะช่วยเร่งรัดแผนพัฒนาที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง โดยพื้นที่จัดงาน ณ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายหลังการจัดงาน อาคาร สถานที่จะนำมาใช้เป็นศูนย์การแพทย์และสุขภาพนานาชาติ เพื่อการพักฟื้นฟูสุขภาพระดับพรีเมียม ศูนย์ประชุมนานาชาติ สวนสาธารณะเพื่อสุขภาพและการบำบัดโรค แหล่งเรียนรู้ทางนิเวศวิทยา และพื้นที่เพื่อสุขภาพทั้งกายและใจของประชาชน โดย ครม. ได้อนุมัติกรอบงบประมาณแล้วเป็นจำนวนเงิน 4,180 ล้านบาท
ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานงานเอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2571 ในพื้นที่ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งประเทศไทยจะต้องแข่งขันร่วมกับอีก 4 ประเทศ ทั้งนี้จะมีการนำเสนอวิสัยทัศน์ของประเทศที่ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพรอบต่อไปสำหรับการจัดงานครั้งนี้ (Country Presentation) เป็นครั้งที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ และจะทราบผลว่าประเทศไทยจะผ่านเข้าสู่การพิจารณารอบสุดท้ายหรือไม่ โดยทาง BIE จะประกาศรายชื่อประเทศที่ได้รับคัดเลือกเป็นเมืองเจ้าภาพอย่างเป็นทางการภายในเดือนมิถุนายนปี 2566
โดยภูเก็ตได้นำเสนอความพร้อมของการเป็นเมืองเจ้าภาพทั้งในแง่โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา และอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดภูเก็ตที่สอดคล้องกับแนวคิด Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity เพื่อดึงดูดนักเดินทางจากทั่วโลกมาเยี่ยมชมงานและสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาชีวิตแห่งอนาคตร่วมกัน โดยหัวใจสำคัญของการจัดงานคือการใช้พื้นที่พัฒนาสู่ศูนย์กลางด้านสุขภาพครบวงจร เพื่อนำเสนอภูเก็ตในฐานะจุดหมายปลายทางสุขภาพชั้นนำของโลก
จับตาให้ดี ผู้นำทัพทีเส็บ จะผลักดันให้งาน Expo 2028 Phuket Thailand มาจัดในประเทศไทยได้หรือไม่ ต้องลุ้นกันต่อไป...
  --  
iClickNews.com