Go to www.iclicknews.com
Executive Way

แบงก์ชาติ ตรวจเข้มมิจฉาชีพ Cyber คปภ. เร่งดูแลลูกค้าประกันภัย

แบงก์ชาติ ตรวจเข้มมิจฉาชีพ Cyber

วสิริธิดา ผู้บริหารแบงก์ชาติ เข้มงวดมาตรการณ์ความปลอดภัย Cyber จ้องจับธุรกรรมผิดปกติ ตั้งค่าการตรวจจับให้ครอบคลุมทั้งธุรกรรมวงเงินต่ำๆ 'แนะ'ขั้นตอนเช็ค ธุรกรรมการเงิน Online สม่ำเสมอ ระวังการผูกพันทำธุรกรรม โดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีความเสี่ยง เกมออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มที่ไม่มีการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน หรือไม่มีการใช้OTP บางธนาคารลูกค้าเปิด-ปิดการใช้งานบัตร เปลี่ยนแปลงวงเงิน อายัดบัตรด้วยตัวเองผ่าน App แบงก์ ป้องกันเงินลูกค้าล่องหน
สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า สมาคมธนาคารไทยและธปท.ได้ตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติม กรณีที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลธนาคาร แต่สาเหตุสำคัญเกิดจากมิจฉาชีพมีการสุ่มข้อมูลบัตรที่ได้จากการใช้งานและนำไปสวมรอยทำธุรกรรมผ่านร้านค้าออนไลน์ โดยเฉพาะร้านค้าออนไลน์ในต่างประเทศซึ่งร้านค้าออนไลน์เหล่านั้นส่วนใหญ่จะไม่มีการใช้OTP(One Time Password) พบว่า การใช้แต่ละครั้งจะเป็นจำนวนเงินต่ำๆ เช่น 1 ดอลลาร์และมีการใช้งานจำนวนหลายครั้ง ด้วยปริมาณที่เข้ามาค่อนข้างมาก ธนาคารจะมีการตรวจจับบางส่วนสื่อสารกับลูกค้าไม่ทันทางลูกค้าก็ตรวจพบได้เองในบางส่วน
แบงก์ชาติกำชับให้ธนาคารต้องดำเนินการในทันที เรื่องแรก การยกระดับความเข้มข้นในการจับธุรกรรมที่ผิดปกติ โดยตั้งค่าการตรวจจับให้ครอบคลุมทั้งธุรรรมที่มีวงเงินต่ำๆ และธุรกรรมที่มีความถี่ของการใช้งานด้วย เนื่องจากธุรกรรมที่มีวงเงินต่ำมากเช่น 1 ดอลลาระบบจะไม่ตรวจจับในทันที โดยสามารถแจ้งผู้ใช้บริการตั้งแต่พบความผิดปกติตั้งแต่บาทแรก และหากพบธุรกรรมที่ผิดปกติธนาคารจะระงับการใช้บัตรโดยทันที และแจ้งลูกค้าให้ทราบในทุกช่องทางทั้งโมบายแอพพลิเคชั่น , ช่องทางหลักและ SMSโดยธนาคารจะแจ้งลูกค้าตั้งแต่ธุรกรรมแรกที่พบ ขณะเดียวกันจะยกระดับในการติดตามเฝ้าระวังรายการธุรกรรมจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ สิ่งที่ทุกธนาคารดำเนินการเป็นมาตรฐาน กรณีเป็นบัตรเดบิตลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 5วันทำการ หลังจากได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว และบัตรเครดิตธนาคารจะยกเลิกรายการดังกล่าวโดยลูกค้าไม่ต้องชำระเงินตามยอดที่เรียกเก็บและจะไม่คิดอัตราดอกเบี้ย
ขณะเดียวกันยังได้ทำมาตรการเพิ่มเติม ด้วยการหารือผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรทั้ง วีซ่า และมาสเตอร์ เพื่อจะกำหนดแนวทางการใช้การยืนยันตัวตนเพิ่มเติม เช่น ลักษณะการใช้ OTP สำหรับร้านค้าออนไลน์ โดยเฉพาะร้านค้าในต่างประเทศด้วย เรื่องความร่วมมือกันยังหารือเพิ่มเติมถึงแนวทางยกระดับมาตรฐานต่างๆ ทั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อหาแนวทางการป้องกันเพิ่มเติม เพราะภัยไซเบอร์มีความเชื่อมโยงกันจะเป็นเซ็กเตอร์ใดเซ็กเตอร์หนึ่งอย่างเดียวไม่ได้และมีความจำเป็นที่ผู้กำกับดูแลต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด
“ธปท.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในความปลอดภัยในเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงินและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย มีการออกมาตรการและหลักเกณฑ์ในเรื่องของความปลอดภัยของระบบไอที ในการให้ธนาคารมีการป้องกันการโจมตีจากภายนอกและมีการทดสอบการเจาะระบบ ประเมินช่องโหว่เป็นประจำ รวมทั้งการักษาความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ โดยกำหนดรหัสและการเข้าข้อมูลของธนาคารซึ่งธนาคารมีการตรวจจับมาโดยตลอด เรามีการออกมาตรการใช้งานโมบายแบงก์กิ้งและล่าสุดให้ผู้ประกอบการจะต้องยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของร้านค้าก่อนที่จะรับเข้ามาเป็นร้านค้าของธนาคารแต่ยังจำเป็นต้องยกระดับเพิ่มเติมเพราะภัยต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาไปตามเทคโนโลยีและรูปแบบ เพราะฉะนั้นต้องดำเนินให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง”
การยกระดับเครื่องมือในการตรวจจับรายการผิดปกติ โดยยกระดับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวได้รวดเร็วมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะร่วมมือกับสำนักงานตำรวจเพื่อจะยกระดับมาตรการในการป้องกัน ป้องปรามการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ในระยะต่อไป ส่วนของประชาชนนั้น แนะนำให้มีการตรวจสอบการทำธุรกรรมของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ และระมัดระวังในการผูกพันในการทำธุรกรรม โดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์ที่อาจจะมีความเสี่ยง เช่น กลุ่มที่อยู่ในเกมออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มที่ไม่มีการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน หรือไม่มีการใช้OTP สำหรับบางธนาคารลูกค้าสามารถเปิดปิดการใช้งานของบัตร หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินหรืออายัดบัตรได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร
แบงก์ชาติยุค NEW NORMAL เดินหน้าร่วมมือกับสมาคมแบงก์ไทยและแบงก์ต่างๆ ดูแลความปลอดภัยลูกค้าที่ใช้บริการธุรกรรมการเงิน และเข้มงวดเหล่ามิจฉาชีพ Cyber ที่ออกอาละวาดทั่วโลก
  --  
iClickNews.com