Go to www.iclicknews.com
Executive Way

AIA รุกประกันชีวิตออนไลน์ "ธ.ก.ส." เดินหน้าส่งเสริมการออม

"ธ.ก.ส." เดินหน้าส่งเสริมการออม

บิ๊กบอส "ธนารัตน์" ค่ายธ.ก.ส. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออม เพื่อสวัสดิภาพของประชาชนด้านการวางแผนทางการเงิน ธ.ก.ส. ให้บริการ ทั้งการรับสมัครสมาชิก กอช.และ ส่งเงินออมสะสม โดยมีบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) รายเดือน ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ธ.ก.ส. ได้ให้บริการสมาชิก กอช. จำนวน 1,112,703 คน เป็นเงินจำนวนกว่า 2,645 ล้านบาท
ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออม เพื่อสวัสดิภาพของประชาชนในด้านการวางแผนทางการเงิน โดยที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้เป็นหน่วยให้บริการ ทั้งการรับสมัครสมาชิก กอช.และ ส่งเงินออมสะสม โดยมีบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) รายเดือน ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ธ.ก.ส. ได้ให้บริการสมาชิก กอช. จำนวน 1,112,703 คน เป็นเงินจำนวนกว่า 2,645 ล้านบาท
ปีนี้ ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับ กอช. ยกระดับการให้บริการ ด้วยการออกสมุดเงินออมและบริการพิมพ์รายการเคลื่อนไหวในบัญชีแก่สมาชิก กอช. ที่ต้องการทราบจำนวนเงินสมทบของตัวเอง เงินสมทบจากรัฐบาล และผลประโยชน์เพิ่มจากการออมอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความอุ่นใจในการสะสมเงินออมมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อวางแผนการเงินของตนเองต่อไป ทั้งนี้ ธ.ก.ส. พร้อมเปิดให้บริการออกสมุดเงินออมสะสม กอช. (Passbook) เพียงสมาชิกแสดงบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอเข้ารับสมุดออมเงิน กอช. ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ ธ.ก.ส. 1,020 สาขาทั่วประเทศ
"นอกจาก ธ.ก.ส. จะเป็นหน่วยรับสมัคร และส่งเงินออมของสมาชิกให้ กอช. แล้ว ธ.ก.ส. ยังพร้อมเป็นหน่วยให้บริการออกสมุดเงินออม (Passbook) ให้แก่สมาชิก กอช. เพื่อใช้ในการตรวจสอบยอดเงินออมของตนเอง ยอดเงินที่รัฐบาลจ่ายสมทบ รวมถึงผลประโยชน์เพิ่มจากการเงินออมสะสมและเงินสมทบจากรัฐ เพื่อให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นในการออม นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถดูความเคลื่อนไหวของเงินออม กอช. ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “กอช.” ได้ด้วย โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันส่งเสริมให้ คนไทยได้รู้จักออมเงินกับ กอช. อีกทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยให้ดีขึ้น โดยไม่เป็นภาระของลูกหลานในยามชรา"
กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างหลักประกันที่มั่นคงในวัยเกษียณให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เริ่มต้นตั้งแต่วัยเรียนอายุ 15 ปี จนเข้าสู่วัยทำงานถึงอายุ 60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐตามช่วงอายุสูงสุด 100% หรือ ไม่เกิน 1,200 บาท ต่อปี สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐในเดือนถัดไป การส่งเงินออมสะสมกับ กอช. เป็นการออมภาคสมัครใจ ไม่จำเป็นต้องออมเท่ากันทุกปี สมาชิกสามารถส่งเงินออมได้ตามกำลัง สามารถส่งเงินออมตั้งแต่อายุยังน้อย จำนวนเงินไม่มาก จะได้มีบำนาญใช้ตลอดชีพ
ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการสมาชิก กอช. ด้วยดีมาตลอด อีกทั้งเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด ปัจจุบัน กอช. มีจำนวนสมาชิกประมาณ 2,467,437 คน กองทุนมีมูลค่าสินทรัพย์ ทั้งสิ้น 10,832.34 ล้านบาท มีสมาชิก กอช. เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรสูงสุด คิดเป็น 46% ช่วงอายุสมาชิกที่มีการออมสูงสุด ในช่วงอายุ 31 – 50 ปี คิดเป็น 42% มีสมาชิก กอช. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44% อยู่พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 117,336 คน เงินออมรวม 208,441,199.76 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
ครั้งนี้ธ.ก.ส. ได้เพิ่มการให้บริการแก่สมาชิก กอช. ในการเป็นหน่วยให้บริการออกสมุดเงินออม (Passbook) ตามความต้องการของสมาชิกได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสมาชิกจะสมัครหรือส่งเงินออมกับ กอช. ที่ไหน ก็สามารถขอรับสมุดเงินออม กอช. ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งทาง ธ.ก.ส. ได้อำนวยความสะดวกในการพิมพ์รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีให้กับสมาชิก ทั้งเงินออมสะสม เงินสมทบจากรัฐ ผลประโยชน์ของเงินออมสะสมและเงินสมทบจากรัฐ
บอสใหญ่ ธ.ก.ส. เดินหน้าให้ความสำคัญของการออม เพื่อสวัสดิภาพของประชาชนในด้านการวางแผนทางการเงิน ทั้งองค์กรและประชาชนทั่วไป โดยมีบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) รายเดือน
  --  
iClickNews.com